Kontakt

NPIN s.c.

G. Celichowski J. Grobelny

ul. Kopcińskiego 16/18, lok. 1007
90-232 Łódź

NIP: 7252063713
REGON: 101501793

e-mail: biuro@npin.pl

Tel. kom.: + 48 602 438 087
 

Monodyspersyjne koloidy złota

Dostępne formy materiału:

 • koloidy wodne w zakresie rozmiarów: 5 - 40 nm
 • koloidy w rozpuszczalnikach organicznych (heksan, toluen, chloroform, dichlorobenzen)
  w zakresie rozmiarów: 5 - 20 nm
 • proszki nanocząstek złota powierzchniowo modyfikowanych w zakresie rozmiarów:
  5 - 20 nm, do samodzielnego otrzymywania roztworów

W ramach akcji prezentowania naszych produktów przygotowaliśmy bezpłatne próbki koloidów złota przedstawione na poniższej fotografii. Fiolki zawieraja ok, 1,5 ml wodnego koloidu nanocząstek złota o rozmiarze 16 nm (oznaczonego techniką DLS Dynamic Light Scattering - dynamicznego rozpraszania światła) o stężeniu złota wynoszącym 100 ppm.

 

Więcej informacji o bezpłatnych próbkach znajduje się w dziale aktualności.

Obszary zastosowań:

 • W aplikacjach biomedycznych jako nośniki leków i markerów diagnostycznych, w terapii fotodynamicznej.
 • Mogą stanowić bazę do tworzenia nanosensorów
 • Składniki układów elektronicznych i optoelektronicznych wytwarzanych z materiałów organicznych i hybrydowych (elektronika organiczna)
 • Elementy budowy ogniw fotowoltaicznych podnoszące ich sprawność
 • Wysokosprawne katalizatory w chemii organicznej i w układach ogniw paliwowych

Nasi partnerzy

 • zcit uni