Kontakt

NPIN s.c.

G. Celichowski J. Grobelny

ul. Kopcińskiego 16/18, lok. 1007
90-232 Łódź

NIP: 7252063713
REGON: 101501793

e-mail: biuro@npin.pl

Tel. kom.: + 48 602 438 087
 

Monodyspersyjne koloidy złota

  • wodne w zakresie rozmiarów: 5 - 40 nm
  • w rozpuszczalnikach organicznych (heksan, toluen, chloroform, dichlorobenzen) w zakresie rozmiarów: 5 -20 nm
  • proszki nanocząstek złota powierzchniowo modyfikowanych w zakresie rozmiarów: 5 -20 nm, do samodzielnego otrzymywania roztworów

Obszary zastosowań:

  • W aplikacjach biomedycznych jako nośniki leków i markerów diagnostycznych, w terapii fotodynamicznej.
  • Jako baza do tworzenia nanosensorów
  • Jako składniki układów elektronicznych i optoelektronicznych wytwarzanych z materiałów organicznych i hybrydowych (elektronika organiczna)
  • Jako elementy budowy ogniw fotowoltaicznych podnoszące ich sprawność
  • Wysokosprawne katalizatory w chemii organicznej i w układach ogniw paliwowych

Nasi partnerzy

  • zcit uni