Kontakt

NPIN s.c.

G. Celichowski J. Grobelny

ul. Kopcińskiego 16/18, lok. 1007
90-232 Łódź

NIP: 7252063713
REGON: 101501793

e-mail: biuro@npin.pl

Tel. kom.: + 48 602 438 087
 

Monodyspersyjne koloidy srebra

Dostępne formy materiału:

 • koloidy wodne w zakresie rozmiarów 5 - 50 nm
 • koloidy w rozpuszczalnikach organicznych (heksan, toluen, chloroform, dichlorobenzen)
  w zakresie rozmiarów 5 - 15 nm

 • proszki nanocząstek srebra powierzchniowo modyfikowanych w zakresie rozmiarów:
  5 -15 nm, do samodzielnego otrzymywania roztworów

 

W ramach akcji prezentowania naszych produktów przygotowaliśmy bezpłatne próbki koloidów srebra przedstawione na poniższej fotografii. Fiolki zawieraja ok, 1,5 ml wodnego koloidu nanocząstek srebra o rozmiarze 39 nm (oznaczonego techniką DLS Dynamic Light Scattering - dynamicznego rozpraszania światła) o stężeniu srebra wynoszącym 100 ppm.


Nanocząstki srebra

Więcej informacji o bezpłatnych próbkach znajduje się w dziale aktualności.

 

 

Obszary zastosowań:

 • Substancje bakteriobójcze i wirusobójcze

 • W aplikacjach biomedycznych, jako nośniki markerów diagnostycznych, w terapii fotodynamicznej

 • Baza do tworzenia nanosensorów

 • Składniki układów elektronicznych i optoelektronicznych wytwarzanych z materiałów organicznych i hybrydowych (elektronika organiczna)

 • Elementy budowy ogniw fotowoltaicznych podnoszące ich sprawność

 • Składniki tuszy przewodzących stosowanych w układach do wytwarzania elektroniki drukowanej

 • Domieszki do fotokatalizatorów opartych na tlenku tytanu podnoszące wydajność ich działania

 • Struktury wzmacniające sygnały w spektroskopi Ramanowskiej (surface-enhanced Raman scattering – SERS) oraz sygnały fluorescencyjne (metal-enhanced fluorescence - MEF)

Nasi partnerzy

 • zcit uni