Kontakt

NPIN s.c.

G. Celichowski J. Grobelny

ul. Kopcińskiego 16/18, lok. 1007
90-232 Łódź

NIP: 7252063713
REGON: 101501793

e-mail: biuro@npin.pl

Tel. kom.: + 48 602 438 087
 

Monodyspersyjne koloidy srebra

 • wodne w zakresie rozmiarów 5 - 50 nm

 • w rozpuszczalnikach organicznych (heksan, toluen, chloroform, dichlorobenzen) w zakresie rozmiarów 5 - 15 nm

 • proszki nanocząstek srebra powierzchniowo modyfikowanych w zakresie rozmiarów: 5 -15 nm, do samodzielnego otrzymywania roztworów

Obszary zastosowań:

 • Jako substancje bakteriobójcze i wirusobójcze

 • W aplikacjach biomedycznych jako nośniki markerów diagnostycznych, w terapii fotodynamicznej

 • Jako baza do tworzenia nanosensorów

 • Jako składniki układów elektronicznych i optoelektronicznych wytwarzanych z materiałów organicznych i hybrydowych (elektronika organiczna)

 • Jako elementy budowy ogniw fotowoltaicznych podnoszące ich sprawność

 • Jako składniki tuszy przewodzących stosowanych w układach do wytwarzania elektroniki drukowanej

 • Jako domieszki do fotokatalizatorów opartych na tlenku tytanu podnoszące wydajność ich działania

 • Jako struktury wzmacniające sygnały w spektroskopi Ramanowskiej (surface-enhanced Raman scattering – SERS)

 • Jako struktury wzmacniające sygnały fluorescencyjne ( metal-enhanced fluorescence - MEF)

Nasi partnerzy

 • zcit uni