Kontakt

NPIN s.c.

G. Celichowski J. Grobelny

ul. Kopcińskiego 16/18, lok. 1007
90-232 Łódź

NIP: 7252063713
REGON: 101501793

e-mail: biuro@npin.pl

Tel. kom.: + 48 602 438 087
 

Monodyspersyjne koloidy platyny

  • wodne w zakresie rozmiarów 30-90 nm

  • w rozpuszczalnikach organicznych (heksan, toluen, chloroform, dichlorobenzen)
    - w przygotowaniu

  • proszki nanocząstek platyny powierzchniowo modyfikowanych do samodzielnego otrzymywania roztworów – w przygotowaniu

Obszary zastosowań:

  • Wysokosprawne katalizatory w chemii organicznej i w układach ogniw paliwowych

  • Jako baza do tworzenia nanosensorów

  • Jako składniki układów elektronicznych i optoelektronicznych wytwarzanych z materiałów organicznych i hybrydowych (elektronika organiczna)

  • Jako elementy budowy ogniw fotowoltaicznych podnoszące ich sprawność

Nasi partnerzy

  • zcit uni