Products

Oferujemy nanocząstki metali szlachetnych:

  • Nanocząstki złota
  • Nanocząstki srebra
  • Nanocząstki platyny
  • Nanocząstki miedzi
  • Nanocząstki stopu Cu/Ag

W postaci koloidów zarówno w fazie wodnej jak i organicznej.

read more »

Services

Wykorzystanie unikalnych właściwości nanomateriałów wymaga znajomości wielu parametrów takich jak np. : rozmiary i kształty nanostruktur, sposoby ich stabilizacji jeżeli tego wymagają, stabilności nanostruktur w czasie przechowywania i użytkowania

read more »

Research experience

Doświadczenia naukowe założycieli spółki to efekt wieloletniej pracy wykonywanej na uniwersytetach krajowych i zagranicznych (głównie w USA) koncentrującej się na wytwarzaniu i charakteryzowaniu właściwości fizykochemicznych oraz użytkowych nanocząstek metali szlachetnych i innych nanomateriałów.

read more »

About us

Spółka NPIN (Nanoparticles Innovation) powstała na bazie podpisanej umowy licencyjnej, pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a spółką NPIN, dotyczącej transferu technologii związanego z wytwarzaniem, modyfikowaniem i charakteryzowaniem nanocząstek metali szlachetnych.

Misją nowopowstałego przedsiębiorstwa jest wytwarzanie oraz charakterystyka fizykochemiczna, monodyspersyjnych nanocząstek metali szlachetnych i dostarczanie ich do instytucji zajmujących się badaniami naukowymi i wdrożeniami nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących nanomateriały. Potencjał intelektualny osób związanych ze spółką NPIN oraz ich doświadczenie w prowadzeniu badan związanych z nanocząstkami stanowi podstawę do podejmowania współpracy w zakresie prowadzenia prac naukowych i dostosowywaniem oferowanych produktów do specyficznych wymagań potencjalnych odbiorców. Bazując na doświadczeniu naukowym Spółka oferuje współpracę w opracowywaniu technologii wykorzystujących nanomateriały z uwzględnieniem specyfiki konkretnego projektu.

offer »

contact

NPIN s.c.

G. Celichowski J. Grobelny

ul. Pomorska 161, lok 3.09
90-236 Łódź

NIP: 7252063713
REGON: 101501793

Tel. kom.: + 48 882 188 886
Tel.: + 48 42 6354980

Write to us

Nasi partnerzy

  • zcit uni