Kontakt

NPIN s.c.

G. Celichowski J. Grobelny

ul. Kopcińskiego 16/18, lok. 1007
90-232 Łódź

NIP: 7252063713
REGON: 101501793

e-mail: biuro@npin.pl

Tel. kom.: + 48 602 438 087
 

Doświadczenie naukowe

Spółka NPIN (Nanoparticles Innovation) została utworzona przez prof. nadzw. dr hab. Grzegorza Celichowskiego i prof. nadzw. dr hab. Jarosława Grobelnego jako spin-off działający w Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Od ponad 10 lat w Katedrze Technologii i Chemii Materiałów UŁ prowadzone są prace związane wytwarzaniem, charakteryzowaniem i modyfikowaniem nanocząstek metali szlachetnych. W ramach prowadzonych badań w latach 2008-2010 został zrealizowany Grant Badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Synteza i charakterystyka nanocząstek złota, srebra i miedzi” (numer: N N507 350435), wynikiem którego było opracowanie procedur syntezy szeregu monodyspersyjnych i dobrze scharakteryzowanych koloidów metali szlachetnych. Od tego czasu intensywnie kontynuowano prace w tej dziedzinie opracowując wiele metod modyfikacji i funkcjonalizacji opisywanych nanomateriałów. W 2012 roku podpisana została umowa licencyjna, pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a spółką NPIN, dotycząca transferu technologii związanej z wytwarzaniem, modyfikowaniem i charakteryzowaniem nanocząstek metali szlachetnych.

Nasi partnerzy

  • zcit uni