Kontakt

NPIN s.c.

G. Celichowski J. Grobelny

ul. Kopcińskiego 16/18, lok. 1007
90-232 Łódź

NIP: 7252063713
REGON: 101501793

e-mail: biuro@npin.pl

Tel. kom.: + 48 602 438 087
 

About us

Spółka NPIN (Nanoparticles Innovation) powstała na bazie podpisanej umowy licencyjnej, pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a spółką NPIN, dotyczącej transferu technologii związanego z wytwarzaniem, modyfikowaniem i charakteryzowaniem nanocząstek metali szlachetnych.

Misją nowopowstałego przedsiębiorstwa jest wytwarzanie oraz charakterystyka fizykochemiczna, monodyspersyjnych nanocząstek metali szlachetnych i dostarczanie ich do instytucji zajmujących się badaniami naukowymi i wdrożeniami nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących nanomateriały. Potencjał intelektualny osób związanych ze spółką NPIN oraz ich doświadczenie w prowadzeniu badan związanych z nanocząstkami stanowi podstawę do podejmowania współpracy w zakresie prowadzenia prac naukowych i dostosowywaniem oferowanych produktów do specyficznych wymagań potencjalnych odbiorców. Bazując na doświadczeniu naukowym Spółka oferuje współpracę w opracowywaniu technologii wykorzystujących nanomateriały z uwzględnieniem specyfiki konkretnego projektu.

Nasi partnerzy

  • zcit uni